@InCollection{Dzikuć:2014,
  author  = "M. Dzikuć and M. Dzikuć",
  title     = "Biomasa jako odnawialne źródło energii przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski",
  pages     = "259--266",
  year      = "2014",
  booktitle = "Bezpieczeństwo ekologiczne i techniczne, ISBN: 9788364249181",
  editor    = "red. nauk. W. Wawrzyniak, T. Zaborowski",
  publisher = "Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych",
  address   = "Gorzów Wlkp.",
}