@InCollection{Łoś-Tomiak:2014,
  author  = "A. Łoś-Tomiak",
  title     = "Rola organizacji pozarządowych w tworzeniu bezpieczeństwa społecznego",
  pages     = "81--95",
  year      = "2014",
  booktitle = "Polska w Europie 1989-2014. 25 lat po przemianach : niektóre płaszczyzny przeobrażeń społeczno-kulturalnych, ISBN: 9788373653528",
  editor    = "red. J. Knopek, M. Sikora-Gaca, D. Magierek",
  publisher = "Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej",
  address   = "Koszalin",
  series    = "Monografia : 276",
}