@InCollection{Łoś-Tomiak:2014,
  author  = "A. Łoś-Tomiak and E. Jakubowski",
  title     = "Partnerstwo publiczno-społeczne w systemie bezpieczeństwa regionu",
  pages     = "93--102",
  year      = "2014",
  booktitle = "Polska w Unii Europejskiej : gospodarka - energetyka - region, ISBN: 9788380170254",
  editor    = "red. E. Jakubowski, W. Sługocki",
  publisher = "Dom Wydaw. ELIPSA",
  address   = "Warszawa",
}