@InCollection{Łoś-Tomiak:2013,
  author  = "A. Łoś-Tomiak",
  title     = "Bezpieczeństwo społeczne w dobie przemian globalizacyjnych",
  pages     = "105--114",
  year      = "2013",
  booktitle = "Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne państwa : wolność i bezpieczeństwo obywatela, ISBN: 9788363900175",
  editor    = "red. nauk. T. Grabińska, H. Spustek",
  publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych",
  address   = "Wrocław",
}