@InCollection{Chciuk:2014,
  author  = "M. Chciuk and M. Rybakowski and Z. Węgrzyn",
  title     = "Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń dźwignicowych - dobra praktyka technicznego bezpieczeństwa maszyn",
  pages     = "129--148",
  year      = "2014",
  booktitle = "Techniczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa pracy i ergonomii : monografia, ISBN: 9788378421641",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}