@InCollection{Atamanova:2014,
  author  = "K. Atamanova",
  title     = "Mifièeskoe imâ kak osnova identiènosti geroâ esse M. Cvetaevoj v koncepcii A.F. Loseva",
  pages     = "223--231",
  year      = "2014",
  booktitle = ""Homo mythicus" - mityczne wzorce to¿samo¶ci*, ISBN: 9788394050641",
  editor    = "pod red. Haliny Kubickiej, Grzegorza Trêbickiego i Bogdana Trochy",
  publisher = "Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury UZ",
  address   = "Zielona Góra",
}