@InCollection{Kaczor:2014,
  author  = "M. Kaczor",
  title     = "Maksimum treści i minimum słów - połączenia wyrazowe z pojęciami związanymi z etyką społeczną (na materiale czasopisma "Wprost")",
  pages     = "165--176",
  year      = "2014",
  booktitle = "Mechanizmy ekonomizacji języka, ISBN: 9788374554039",
  publisher = "Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie",
  address   = "Częstochowa",
  series    = "Mechanizmy funkcjonowania języka : tom IV",
}