@InCollection{Sałamaj:2015,
  author  = "M. Sałamaj and S. Sałamaj",
  title     = "Model układu bezpiecznego mikrosterownika logicznego do zarządzania systemami krytycznymi",
  pages     = "57--72",
  year      = "2015",
  booktitle = "Inżynieria produkcji : planowanie, modelowanie, symulacja [Dokument elektroniczny], ISBN: 9788393384389",
  editor    = "J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos",
  publisher = "Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  volume    = "T. 9",
}