@InCollection{Babirecki:2015,
  author  = "W. Babirecki and M. Śliwa",
  title     = "Analiza możliwości uruchomienia nowego wyrobu w firmie produkcyjnej na przykładzie producenta pneumatyki motoryzacyjnej",
  pages     = "115--128",
  year      = "2015",
  booktitle = "Inżynieria produkcji : planowanie, modelowanie, symulacja [Dokument elektroniczny], ISBN: 9788393384389",
  editor    = "J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos",
  publisher = "Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  volume    = "T. 9",
}