@InCollection{Jazownik:2014,
  author  = "L. Jazownik",
  title     = "Lekcja Majdanu",
  pages     = "64--81",
  year      = "2014",
  booktitle = "Dawne Kresy Południowo-Wschodnie w optyce historycznej i współczesnej [6], ISBN: 9788363999094",
  editor    = "red. Witold Listowski",
  publisher = "ARSGRAF Żyrardów",
  address   = "Kędzierzyn-KoĽle",
  series    = "Ludobójstwo OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich : 6",
}