@InCollection{Gorzelana:2014,
  author  = "J. Gorzelana and M. Sobczak",
  title     = "Prawosławie i katolicyzm na pograniczu kultur. Leksyka religijna na Bukowinie w opowieściach polskich Bukowińczyków",
  pages     = "241--252",
  year      = "2014",
  booktitle = "Studia wschodniosłowiańskie: literatura i język, ISBN: 9788362352241",
  editor    = "red. nauk. Andrzej Ksenicz, Małgorzata Łuczyk, Nel Bielniak, Aleksandra Urban-Podolan",
  publisher = "Wydawnictwo Morpho",
  address   = "Zielona Góra",
}