@InCollection{Gołębiowska:2014,
  author  = "U. Gołębiowska",
  title     = "Recepcja Eugeniusza Sue w Anglii połowy XIX wieku na podstawie monografii Berry Palmer Chevasco",
  pages     = "333--341",
  year      = "2014",
  booktitle = "Eugeniusz Sue. Życie - twórczość - recepcja*, ISBN: 9788378421610",
  editor    = "red. nauk. Dorota Kulczycka, Aneta Narolska",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Scripta Humana. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego.",
  volume    = "t. 3",
}