@InCollection{Bromber:2014,
  author  = "P. Bromber",
  title     = "Inicjatywy innowacji społecznych w Polsce",
  pages     = "207--217",
  year      = "2014",
  booktitle = "Innowacje społeczne w teorii i praktyce, ISBN: 9788320821963",
  editor    = "red. nauk. J. Wyrwa",
  publisher = "Polskie Wydaw. Ekonomiczne S.A.",
  address   = "Warszawa",
}