@InCollection{Lewandowski:2014,
  author  = "A. Lewandowski",
  title     = "Ocena właściwości technologicznej warstwy wierzchniej żeliwa EN-GJSFP 450-10 modyfikowanej preparatami eksploatacyjnymi po obróbce nagniataniem",
  pages     = "205--220",
  year      = "2014",
  booktitle = "Inżynieria warstwy wierzchniej : monografia, ISBN: 9788364249174",
  editor    = "red. T. Zaborowski",
  publisher = "Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych",
  address   = "Gorzów Wlkp.",
}