@InCollection{Kilian:2014,
  author  = "K. Kilian",
  title     = "Wzrost wiedzy a zasada tolerancji",
  pages     = "155--173",
  year      = "2014",
  booktitle = "Poszukiwania filozoficzne : Nauka. Prawda, ISBN: 9788360636374",
  editor    = "pod red. Jakuba Michalczeni, Jadwigi Mizińskiej i Katarzyny Ossowskiej",
  publisher = "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski",
  address   = "Olsztyn",
  volume    = "I",
}