@InCollection{Luzar:2014,
  author  = "M. Luzar and M. Witczak and J. Korbicz",
  title     = "Robust, efficient predictive FTC",
  pages     = "300--308",
  year      = "2014",
  booktitle = "Aktualne problemy automatyki i robotyki, ISBN: 9788378370406",
  editor    = "red. K. Malinowski, J. Józefczyk, J. Świątek",
  publisher = "Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT",
  address   = "Warszawa",
  series    = "Monografie : T. 20",
}