@InCollection{Maciejewska:2009,
  author  = "R. Maciejewska",
  title     = "Rodzina w systemie wartoścui ludności rolniczej",
  pages     = "289--297",
  year      = "2009",
  booktitle = "Społeczeństwo, przestrzeń - rodzina : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Piotrowi Kryczce, ISBN: 9788373638471",
  editor    = "red. M. Szyszka",
  publisher = "Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego",
  address   = "Lublin",
}