@InCollection{Maciejewska:2002,
  author  = "R. Maciejewska",
  title     = "Wariantywne scenariusze umierania",
  pages     = "269--285",
  year      = "2002",
  booktitle = "Stare i nowe struktury społeczne w Polsce, ISBN: 832271839X",
  editor    = "red. A. Kolasy-Nowak, J. Styk",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej",
  address   = "Lublin",
  volume    = "T. 4 : Zjawiska i struktury społeczne w okresie zmian systemowych",
}