@InCollection{Maciejewska:2014,
  author  = "R. Maciejewska",
  title     = "Jakość życia osób bezdomnych na przykładzie Lubelszczyzny",
  pages     = "179--191",
  year      = "2014",
  booktitle = "Oblicza jakości życia, ISBN: 9788374554053",
  editor    = "red. nauk. Romuald Derbis i Łukasz Baka",
  publisher = "Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie",
  address   = "Częstochowa",
}