@InCollection{Maciejewska:2012,
  author  = "R. Maciejewska",
  title     = "Obawy związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych",
  pages     = "247--256",
  year      = "2012",
  booktitle = "Vademecum zatrudniania osób niepełnosprawnych - poradnik dla szukających pracy i pracodawców : poradnik dla osób niepełnosprawnych, ISBN: 9788389305374",
  editor    = "red. R. Krupa, M. Turska",
  publisher = "Wydaw. Polihymnia Sp. z o.o.",
  address   = "Lublin",
}