@InCollection{Maciejewska:2014,
  author  = "R. Maciejewska",
  title     = "Tradycja jako przedmiot przekazu międzygeneracyjnego w dawnych społecznościach wiejskich",
  pages     = "89--98",
  year      = "2014",
  booktitle = "Międzypokoleniowe uczenie się, ISBN: 9788379693030",
  editor    = "red. M. Muszyński",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego",
  address   = "Łódź",
}