@InCollection{Maciejewska:2012,
  author  = "R. Maciejewska",
  title     = "Społeczne aspekty bezdomności kobiet województwa lubelskiego",
  pages     = "427--439",
  year      = "2012",
  booktitle = "Społeczne światy wartości : księga pamiątkowa z okazji 70. Jubileuszu prof. dr hab. Józefa Styka, ISBN: 9788377841617",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej",
  address   = "Lublin",
}