@InCollection{Gołębiowska:2015,
  author  = "U. Gołębiowska",
  title     = ""Nadnaturalnie spotęgowana siła wyglądu" w opowiadaniach z tomu "Coś, o czym chciałam ci powiedzieć" (1974)",
  pages     = "91--106",
  year      = "2015",
  booktitle = "Alice Munro - wprowadzenie do twórczości, ISBN: 9788380190726",
  editor    = "pod red. Mirosławy Bucholtz",
  publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
  address   = "Toruń",
}