@InCollection{Rostkowska-Biszczanik:2014,
  author  = "K. Rostkowska-Biszczanik",
  title     = "Subiektywny obiektyw. O strategiach pytania w "Wywiadzie z historią" Oriany Fallaci",
  pages     = "332--350",
  year      = "2014",
  booktitle = "Literatura i obiektyw(izm) : Szkice o literaturze XX i XXI wieku, ISBN: 9788360743935",
  editor    = "red. Barbara Gutkowska i Agnieszka Nęcka",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Wiesław Walasek",
  address   = "Katowice",
}