@InCollection{Kaczor:2014,
  author  = "M. Kaczor",
  title     = "Językowy obraz pojęć związanych z etyką społeczną z perspektywy estetycznej (na przykładzie przekazów prasowych)",
  pages     = "125--139",
  year      = "2014",
  booktitle = "Mądrość mediów - meandry wiedzy i głupoty, ISBN: 9788377932858",
  editor    = "red. Michał Drożdż",
  publisher = "Wydawnictwo Biblos",
  address   = "Tarnów",
  series    = "Etyka mediów : 8",
}