@InCollection{Dudek:2014,
  author  = "J. Dudek",
  title     = "Bizancjum w świecie fantasy",
  pages     = "125--133",
  year      = "2014",
  booktitle = "Człowiek w zwierciadle przeszłości : ucieczka od historii do Historii, ISBN: 9788378421443",
  editor    = "red. T. Ratajczak, B. Trocha",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Fantastyczność i cudowność",
}