@InCollection{Burda:2015,
  author  = "B. Burda and D. Nowak and D. Chmielowiec and J. Pomeroy",
  title     = "Prasa lokalna jako źródło historyczne, w tym wydania internetowe i sposoby jej wykorzystania w nauczaniu historii najnowszej na przykładzie województwa lubuskiego",
  pages     = "35--50",
  year      = "2015",
  booktitle = "Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach, ISBN: 9788377846285",
  editor    = "red. Mariusz Ausz, Małgorzata Szabaciuk",
  publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej",
  address   = "Lublin",
}