@InCollection{Jasik-Pyzdrowska:2014,
  author  = "J. Jasik-Pyzdrowska",
  title     = "Zatrzymać czas, czyli wyzwania dla edukacji zdrowotnej osób starszych",
  pages     = "105--113",
  year      = "2014",
  booktitle = "Starzejąca się kobieta, ISBN: 9788378421757",
  editor    = "red. J. Hoffmann-Aulich",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}