@InCollection{Gorzelana:2015,
  author  = "J. Gorzelana",
  title     = "Rzeczowniki ekspresywne okre¶laj±ce osoby w poezji religijnej polskiego o¶wiecenia",
  pages     = "177--187",
  year      = "2015",
  booktitle = "Revitalizace hodnot: umění a literatura II, ISBN: 9788026309093",
  editor    = "ed. Josef Dohnal",
  publisher = "Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity",
  address   = "Brno",
}