@InCollection{Dzikuć:2015,
  author  = "M. Dzikuć and J. Zarębska and M. Dzikuć",
  title     = "Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej w Polsce",
  pages     = "176--186",
  year      = "2015",
  booktitle = "Bezpieczeństwo w środowisku człowieka : monografia, ISBN: 9788364249273",
  editor    = "red. nauk. L. E. Shvartsburg, T. Zaborowski",
  publisher = "Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych",
  address   = "Gorzów Wlkp.",
}