@InCollection{Szudra:2014,
  author  = "P. Szudra and P. Dulewicz",
  title     = "Społeczna odpowiedzialność biznesu we współpracy międzysektorowej",
  pages     = "39--49",
  year      = "2014",
  booktitle = "Partnerstwo międzysektorowe w systemie lokalnego bezpieczeństwa społecznego, ISBN: 978836038939X",
  editor    = "pod red. Anny Łoś-Tomiak",
  publisher = "Wydawnictwo Majus",
  address   = "Zielona Góra",
}