@InCollection{Asienkiewicz:2015,
  author  = "R. Asienkiewicz and I. Kordel",
  title     = "Zróżnicowanie dymorficzne cech morfofunkcjonalnych populacji dzieci i młodzieży Zielonej Góry w wieku 7-15 lat",
  pages     = "7--29",
  year      = "2015",
  booktitle = "Człowiek - zdrowie - jakość życia, ISBN: 9788361389941",
  editor    = "red. J. Żółtańska",
  publisher = "Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona",
  address   = "Legnica",
}