@InCollection{Leśniak -Niedbalec:2014,
  author  = "N. Leśniak -Niedbalec",
  title     = "Realizacja konstytucyjnych obowiązków ochrony środowiska przez samorząd terytorialny w Polsce",
  pages     = "389--397",
  year      = "2014",
  booktitle = "Aktualne wyzwania ochrony wolności i praw jednostki : prace uczniów i współpracowników dedykowane Profesorowi Bogusławowi Banaszakowi, ISBN: 9788361370901",
  editor    = "red. M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska",
  publisher = "E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa",
  address   = "Wrocław",
  series    = "Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego : e-Monografie : 50",
}