@InCollection{Baron-Polańczyk:2015,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title     = "Szkolenia a całożyciowy rozwój ogólny i zawodowy człowieka",
  pages     = "25--35",
  year      = "2015",
  booktitle = "Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe, ISBN: 9788393228096",
  editor    = "red. nauk. E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska",
  publisher = "Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
  volume    = "T. 2",
}