@InCollection{Kuc:2015,
  author  = "A. Kuc and E. Baron-Polańczyk",
  title     = "Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych (na przykładzie Zespołu Szkół nr 1 w Szprotawie)",
  pages     = "153--176",
  year      = "2015",
  booktitle = "Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe, ISBN: 9788393228096",
  editor    = "red. nauk. E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska",
  publisher = "Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
  volume    = "T. 2",
}