@InCollection{Konieczna:2015,
  author  = "H. Konieczna and E. Baron-Polańczyk",
  title     = "Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników na stanowiskach robotniczych (na przykładzie lubuskiej firmy produkującej części z blach dla przemysłu samochodowego)",
  pages     = "177--199",
  year      = "2015",
  booktitle = "Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe, ISBN: 9788393228096",
  editor    = "red. nauk. E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska",
  publisher = "Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
  volume    = "T. 2",
}