@InCollection{Baron-Polańczyk:2015,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title     = "Osiągnięcia i niepowodzenia nauczycieli w obszarze wykorzystywania ICT (raport z badań)",
  pages     = "207--238",
  year      = "2015",
  booktitle = "Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji, ISBN: 9788323133872",
  editor    = "red. nauk. D. Siemieniecka",
  publisher = "Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
  address   = "Toruń",
}