@InCollection{Asienkiewicz:2015,
  author  = "R. Asienkiewicz",
  title     = "Dymorfizm cech somatycznych dzieci w wieku 6-10 lat trenujących akrobatykę sportową",
  pages     = "13--26",
  year      = "2015",
  booktitle = "Dobrostan i społeczeństwo, ISBN: 9788361495598",
  editor    = "red. nauk. Ryszard Asienkiewicz, Ewa Dybińska, Ewa Zięba",
  publisher = "Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum",
  address   = "Lublin",
}