@InCollection{Kowalska:2015,
  author  = "M. Kowalska and M. Rybakowski and G. Dudarski",
  title     = "Zagrożenia biologiczne w medycznych procesach pracy i prewencja zagrożeń",
  pages     = "87--105",
  year      = "2015",
  booktitle = "Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny], ISBN: 9788394151607",
  editor    = "red. nauk. E. Baron-Polańczyk, P. Gawłowicz, P. Bachman",
  publisher = "Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  volume    = "T. 1",
}