@InCollection{Bartkowiak:2013,
  author  = "E. Bartkowiak",
  title     = "Działania sióstr zakonnych na rzecz rodziny i dzieci potrzebujących w II RP. Wybrane przykłady",
  pages     = "219--234",
  year      = "2013",
  booktitle = "Między wychowaniem a karierą zawodową, ISBN: 9788377027998",
  editor    = "red. Beata Jakimiuk",
  publisher = "Wydawnictwo KUL",
  address   = "Lublin",
}