@InCollection{Bartkowiak:2012,
  author  = "E. Bartkowiak",
  title     = "Uczeń (dziecko) w pedagogice personalistycznej okresu Drugiej Rzeczypospolitej",
  pages     = "91--108",
  year      = "2012",
  booktitle = "W kręgu dawnych i współczesnych teorii wychowania. Uczeń - szkoła - nauczyciel, ISBN: 9788393537303",
  editor    = "pod red. Katarzyny Dormus i Ryszarda Ślęczki",
  publisher = "Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie",
  address   = "Kraków",
  series    = "Biblioteka Współczesnej Myśli Pedagogicznej : tom I",
}