@InCollection{Kruk:2014,
  author  = "M. Kruk",
  title     = "Refleksja nad uczeniem się gramatyki na lekcjach języka angielskiego z wykorzystaniem zasobów Internetu i świata wirtualnego",
  pages     = "221--234",
  year      = "2014",
  booktitle = "Refleksja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych, ISBN: 9788322934623",
  editor    = "red. Małgorzata Baran-Łucarz",
  publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego",
  address   = "Wrocław",
}