@InCollection{Leśniak -Niedbalec:2013,
  author  = "N. Leśniak -Niedbalec and J. Michalska",
  title     = "Krajowa Rada Sądownictwa jako pozajudykacyjny organ władzy sądowniczej",
  pages     = "57--72",
  year      = "2013",
  booktitle = "Konstytucyjny model władzy sądowniczej w Polsce - wybrane problemy, ISBN: 9788322933558",
  editor    = "red. M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego",
  address   = "Wrocław",
  series    = "Acta Universitatis Wratislaviensis : 3468",
}