@InCollection{Leśniak -Niedbalec:2013,
  author  = "N. Leśniak",
  title     = "Granice integracji w sferę praw i wolności jednostki ze względu na konstytucyjną przesłankę "ochrony środowiska"",
  pages     = "281--290",
  year      = "2013",
  booktitle = "Współczesne koncepcje ochrony wolności i praw podstawowych, ISBN: 9788361370505",
  editor    = "red. A. Bator, M. Jabłoński, M. Maciejewski, K. Wójtowicz",
  publisher = "Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa",
  address   = "Wrocław",
  series    = "Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego : e-Monografie : nr 42",
}