@InCollection{Lesicki:2015,
  author  = "D. Lesicki",
  title     = "Specjalne strefy ekonomiczne i ich rola w łagodzeniu skutków kryzysu gospodarczego",
  pages     = "69--83",
  year      = "2015",
  booktitle = "Współczesny kryzys finansowo-gospodarczy : istota, przebieg i konsekwencje, ISBN: 9788387193911",
  editor    = "red. J. Jędrzejczak-Gas, B. Ślusarz",
  publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze : 2",
}