@InCollection{Łoś-Tomiak:2015,
  author  = "A. Łoś-Tomiak",
  title     = "Społeczeństwo obywatelskie - kryzys idei, czy recepta na kryzys?",
  pages     = "97--109",
  year      = "2015",
  booktitle = "Współczesny kryzys finansowo-gospodarczy : istota, przebieg i konsekwencje, ISBN: 9788387193911",
  editor    = "red. J. Jędrzejczak-Gas, B. Ślusarz",
  publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze : 2",
}