@InCollection{Kaczor:2015,
  author  = "M. Kaczor",
  title     = "Pojęcia etyczno-społeczne w zmetaforyzowanych związkach wyrazowych jako zwierciadło kultury moralnej społeczeństwa",
  pages     = "215--223",
  year      = "2015",
  booktitle = "Dialog z tradycją. Język - komunikacja - kultura, ISBN: 9788376241562",
  editor    = "pod red. nauk. Renaty Dźwigoł i Iwony Steczko",
  publisher = "Collegium Columbinum",
  address   = "Kraków",
  volume    = "tom III",
}