@InCollection{Leśniak -Niedbalec:2015,
  author  = "N. Leśniak -Niedbalec",
  title     = "Problemy prawa wyborczego przy zmianach granic gmin",
  pages     = "253--260",
  year      = "2015",
  booktitle = "Aktualne problemy prawa wyborczego, ISBN: 9788378422068",
  editor    = "red. B. Banaszak, A. Bisztyga, A. Feja-Paszkiewicz",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Acta Iuridica Lebusana : Vol. 1",
}