@InCollection{Asienkiewicz:2015,
  author  = "R. Asienkiewicz and T. Kwapich",
  title     = "Charakterystyka somatyczna i motoryczna żołnierzy zawodowych (na przykladzie 5 Kresowego Batalionu Saperów w Krośnie Odrzańskim)",
  pages     = "33--45",
  year      = "2015",
  booktitle = "Morfofunkcjonalne uwarunkowania służby wojskowej, ISBN: 9788394150419",
  editor    = "red. Marek Sokołowski, Andrzej Chodała",
  publisher = "Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Skecja Kultury Fizycznej w Wojsku",
  address   = "Warszawa",
}