@InCollection{Ważna:2015,
  author  = "A. Ważna and J. Cichocki",
  title     = "Darniówka tatrzańska Microtus tatricus (Kratochvíl, 1952)",
  pages     = "337--352",
  year      = "2015",
  booktitle = "Monitoring gatunków zwierząt : przewodnik metodyczny, ISBN: 9788361227373",
  editor    = "red. M. Makomaska-Juchiewicz, M. Bonk",
  publisher = "Główny Inspektorat Ochrony Środowiska",
  address   = "Warszawa",
  volume    = "Cz. 4",
}